Mgr. Ján Novák

Predsada Klubu, Štatutárny orgán   0905811054
novak@sgf.sk

Mikalai Hradoukin

Hlavný tréner- Športová gymnastika A,B

Mgr. Miriam Bednáriková

Hlavný tréner- Športový aerobik  0910924723
miriamka.vargova@gmail.com

Mgr.Karin Tóbl

Tréner- Športová gymnastika B  0918546189
k.belicova@gmail.com

Mgr. Petra Supeková

Tréner-Gymnastika pre všetkých- Športová gymnastika C  0910999089
petasupekova@gmail.com

Mgr. Alexandra Ondrejková

Tréner-Gymnastika pre všetkých- Gymteam, Pohybové skladby  0905100319  aondrejkova123@gmail.com

Mgr. Miroslava Šmičková

Tréner-Gymnastika pre všetkých- Športová gymnastika C  0918483398
mirkasmickova@gmail.com

Mgr. Natália Šturdíková

Tréner-Gymnastika pre všetkých-prípravky dievčatá  0915505083
sturdikova.natalia@gmail.com

Natália Hakh

Tréner-Gymnastika pre všetkých-prípravky dievčatá, chlapci  nataliagah137@gmail.com

Zuzana Uhlíková

Pomocný tréner- športový aerobik +421 918 242 892

Vanesa Maríková

Pomocný tréner -Gymnastika pre všetkých +421 914 233 348