Mgr. Ján Novák

Predsada Klubu, Štatutárny orgán   0905811054
novak@sgf.sk

Kyrylli Lionai

Hlavný tréner- Športová gymnastika A,B

Mgr. Miriam Bednáriková

Hlavný tréner- Športový aerobik  0910924723
miriamka.vargova@gmail.com

Natália Hakh

Tréner-Športová gymnastika A,B nataliagah137@gmail.com

Mgr. Alexandra Ondrejková

Tréner-Gymnastika pre všetkých- Gymteam, Pohybové skladby  0905100319  aondrejkova123@gmail.com

Zuzana Uhlíková

Tréner- športový aerobik +421 918 242 892

Nina Bestvinová

Pomocný tréner-Športový aerobik +421940 767 387

Vanesa Maríková

Pomocný tréner -Gymnastika pre všetkých +421 914 233 348

Sofia Cozens

Pomocný tréner- Gymnastika pre všetkých +421944 444 387

Nina Stanová

Pomocný tréner- Gymnastika pre všetkých +421 911 169 326

Nina Babečková

Pomocný tréner- Gymnastika pre všetkých +421 918 908 069

Ema Krajčovičová

Pomocný tréner- Gymnastika pre všetkých +421 903 042 814