Stanovy KGŠ Slávia Trnava sú súbor pravidiel, ktoré určujú štruktúru, ciele, fungovanie a činnosti klubu. Stanovy klubu slúžia na vytvorenie rámca, v ktorom členovia klubu môžu spolupracovať a riadiť svoje aktivity.