História

Začiatky trnavskej gymnastiky siahajú do konca dvadsiatich rokov minulého storočia a sú úzko späté so sokolským hnutím a neskoršími zakladateľmi Gymnastického oddielu Slávia Trnava manželov Helenou a Jánom Novákovými. Obaja aktívne cvičili v Sokole a neskôr pôsobili ako cvičitelia a funkcionári. V roku 1952 vzniká v Trnave Športová škola dorastu, ktorej riaditeľom sa stáva Ján Novák, ktorý súčastne vedie oddelenie gymnastiky. V decembri 1953 bola založená TJ Slávia Trnava, kde popri lyžiarskom a šachovom oddiely manželia Novákoví zakladajú oddiel športovej gymnastiky. Už v  roku 1954 sa družstvo dorasteniek umiestňuje v celoslovenskej súťaži na 3. mieste. V roku 1955 to už bolo 2. miesto a Viera Schmidtová - Ilavská v súťaži jednotlivkýň obsadila 3. miesto, ktoré obhájila o rok neskôr vo Svite. Na majstrovstvách ČSR v roku 1956 v Ústí nad Labem bolo družstvo dievčat na 3. mieste, bronzovú medailu získala v súťaží jednotlivkýň Eva Váryová.

V roku 1957 na M ČR v Brne získala bronzovú medailu ďalšia výborná pretekárka Slávie Dáša Novotná. V roku 1959 bol oddiel vyhodnotený ako druhý najlepší v ČSR. V roku 1960 sa 32 dorasteniek a 16 dorastencov reprezentujúcich TJ Sláviu Trnava zúčastňuje II.celoštátnej spartakiády. Z „priemyslovky“ sa činnosť oddielu v roku 1962 presúva na V. ZDŠ, kde oddiel pôsobil až do otvorenie slávistickej športovej haly na Rybníku v roku 1974, kde bola zriadená špecializovaná gymnastická telocvičňa. V roku 1963 sa stal predsedom oddielu Július Benko, ktorý pôsobil i ako obetavý tréner. V roku 1966 mal oddiel už 11 cvičiteľov a trénerov a asi 140 cvičiacich dievčat a chlapcov. Medzi dievčatami vynikala predovšetkým Oľga Šelpöciová, u chlapcov Ján Novák ml. Štefan Kirka, ktorý neskôr zavŕšil svoje pretekárske snaženie v Dukle B.Bystrica. V roku 1967 začal s prípravou chlapcov učiteľ Vojtech Schön, neskôr predseda TJ Slávia Trnava a významný gymnastický funkcionár. Zo zverencov trénera Schöna vynikol predovšetkým Leonard Kolena. V roku 1969 založili Ján Novák a Július Benko súťaž o „Pohár starobylej Trnavy“, ktorá sa koná bez prestávky dodnes a je každoročne prehliadkou slovenských gymnastických nádejí v kategórii žiačok. Je to najstaršia pohárová súťaž na Slovensku. V úvodnom ročníku obsadili trnavské dievčatá 2. miestom, v nasledujúcich ročníkoch niekoľkokrát zvíťazili Trnavčanky Helena Müllerová, Mária Marušincová, Marika Kollárová, Renáta Návojová, Eva Ševcová, Zuzana Sekerová. Na konci šesťdesiatych rokov sa v súťažiach v rámci Československa presadzujú Alena Kollárová a Erika Babáková. U chlapcov Leonard Kolena. Trénerský kolektív tvoria výlučne dobrovoľný tréneri: Ján Novák st., Helena Nováková, Ján Novák ml., Július Benko, Vojtech Schön, Dana Michalcová, Silvia Rogovská. V roku 1970 má oddiel už 11 trénerov a 140 členov. Leonard Kolena reprezentuje Slovensko na medzinárodných pretekoch v Paríži, prvé úspechy zaznamenávajú žiačky Mária Marušincová, Helena Müllerová, Mária Kollárová. V roku 1971 sa na Majstrovstvách Slovenska presadzujú Mirka Siantová, Dana Hrašnová, Oľga Šelpöciová, Silvia Piknová. V roku 1972 sa majsterkou Slovenska stáva Mária Marušincová pred oddielovými kolegyňami Renátou Návojovou a Marikou Kollárovou.

Oddiel usporiadal Majstrovstvá Československa dorasteniek v telocvični Pd-FUK. V roku 1973 na Majstrovstvách Slovenska dorasteniek víťazí Marika Kollárová na bradlách i kladine. Kollárová spoločne s Renátou Návojovou sú členkami výberu OH nádejí ČSSR, kde vo funkcii trénera pôsobí Ján Novák ml. Oľga Šelpöciová zvíťazila na Akademických Majstrovstvách Slovenska v Trnave. Otvorením špecializovanej gymnastickej telocvične v športovej hale Slávia na Rybníku sa podstatne vylepšili tréningové podmienky pre dievčatá a chlapcov.

V roku 1976-77 činnosť chlapcov postupne zanikla a oddiel sa zameral len na prípravu dievčat. Popri raste výkonnosti dievčat rástli i organizačné schopnosti oddielu. V roku 1979 poriadal oddiel veľkú medzinárodnú spartakiádu mužov a žien. Na Majstrovstvách ČSSR žiačok sa na vynikajúcom 2.mieste umiestnila Monika Herčíková, ktorá a zaradila do výberu ČSSR žiačok. V roku 1980 usporiadal oddiel Majstrovstvá Československa mužov a žien. Krátko po tomto podujatí tragicky zahynul Vojtech Schön, ktorý bol motorom oddielu hlavne v organizátorských činnostiach. V roku 1981 sme usporiadali trojstretnutie mužov a žien ČSSR – Holandsko – Francúzsko. Do reprezentácie ČSSR boli zaradené: Monika Herčíková v juniorskom tíme, Henrieta Trníková a Mirka Zelenayová vo výbere OH nádejí.

Pri oddieli bolo od roku 1976 činné TSM, ktorého vedúcim trénerom bol Ján Novák st. V roku 1982 bolo trnavské TSM vyhodnotené na 1. Mieste na Slovensku. V tom čase trénerský kolektív viedol Ján Novák ml. Kolektív ďalej tvorili: Ján Novák st., Viktor Strmenský, Alena Krajčovičová, Oľga Štefanovská, Jaroslav Ježo, Helena Šternová, Miroslav Ševčovič, Miroslav Konečný.

V roku 1984 vyvrcholili organizátorské snahy oddielu, keď sme boli usporiadateľmi vtedy významnej medzinárodnej súťaže juniorov a junioriek „Družba“. Krátko po podujatí zomrel zakladateľ oddielu , tréner a ústredná postava oddielu Ján Novák st. Po krátkom útlme sme v roku 1988 zorganizovali hneď dve významné akcie za sebou a to: Majstrovstvá Československa mužov a žien a medzištátne stretnutie ČSSR – Anglicko mužov a žien. Súťaže sa konali pod spoločným názvom „Gymnastický festival“. Tento názov sa udržal dodnes a sú to najvýznamnejšie preteky na Slovensku, ktorých a pravidelne zúčastňuje 8 -15 štátov.

V roku 1989 sme usporiadali medzištátne stretnutie žien ČSSR – Maďarsko, o rok neskôr poslednú akciu v rámci spoločného štátu ČSSR – Rumunsko. Od roku 1987-91 Ján Novák pôsobil ako profesionálny tréner, spoločne sním trénovali trénerky z povolania Katarína Babalová, Daša Pocisková a Monika Šišková. Od roku 1991 pôsobili v Trnave tréneri z Ukrajiny, ktorí pozdvihli úroveň nielen trnavskej gymnastiky, ale aj celej reprezentácie Slovenska. K vtedajším úspešným trnavským gymnastkám patrili: Miroslava Smržíková, Karin Belicová, Ivana Pätoprstá, Petra Vozáková, Scarlet Olešová a Michaela Sláviková. Ľudmila Puškareva, ktorá trénovala v Trnave až do roku 1997 vychovala veľmi úspešnú generáciu dievčat: Zuzanu Sekerovú, Evu Ševcovú, Petru Nehézovú, Elenu Hlobekovú. Michaela Sláviková reprezentovala trnavskú gymnastiku v drese Slovenska na Majstrovstvách Európy v Štokholme v roku 1994. Trnavské dievčatá víťazili pravidelne na Majstrovstvách Slovenska v mládežníckych kategóriách. V roku 1996 sa Majstrovstvách Európy junioriek v Birminghame zúčastnili Eva Ševcová a Zuzana Sekerová a hneď pri prvom štarte sa presadili do európskej špičky: ako členky družstva sa umiestnili na 7. mieste, siedma bola Eva Ševcová aj vo finále na kladine, vo viacboji boli dievčatá na vynikajúcom 12. a 13. mieste. Majstrovstiev sveta v roku 1997 v Lausane sa zúčastnila pretekárka Mária Krnáčová, ktorá do oddielu prišla z Detvy spoločne s trénerkou Katarínou Krekáňovou. Na vynikajúcich výsledkoch trnavských dievčat mali zásluhu i ukrajinské choreografky Zina Solovieva a Oxana Vintilova. Ďalšou ukrajinskou trénerkou bolo Olexandra Sirenko, ktorá v rokoch 1998-99 pôsobila v klube i v reprezentácii Slovenska, v rokoch 1999-2000 viedol trnavské gymnastky Valentin Šumovskij, jeho manželka Svetlana bola trénerkou až do roku 2001.

V roku 1998 na Majstrovstvách Európy junioriek v St. Peterburgu štartovali Zuzana Sekerová a Eva Ševcová. Zuzana obsadila vo viacboji vynikajúce 11. miesto. V roku 1999 sa na Majstrovstvách sveta v čínskom meste Tianjin zúčastnila aj trojica Trnavčaniek: Zuzana Sekerová, Eva Ševcová a Dobroslava Lehotská. Po dobrom výkone Zuzana vybojovala pre Slovensko účasť na Olympijských hrách. Samostatnej účasti na OH 2000 v Sydney predchádzali Majstrovstvách Európy v Paríži, ktorých sa zúčastnili Zuzana Sekerová a Dobroslava Lehotská. Zuzana sa vo viacboji umiestnila na vynikajúcom 13. Mieste. Aj keď v poslednej disciplíne na prostných sa Zuzana na OH v Sydney dopustila niekoľkých chýb, už samotná účasť bola veľkým úspechom. V roku 2001 na Majstrovstvách sveta v Ghente v družstve Slovenska sa predstavili dve trnavčanky - Zuzana Sekerová a Dobroslava Lehotská. Obe prispeli dobrými výkonmi k historicky najlepšiemu umiestneniu družstva na Majstrovstvách sveta. Majstrovstvách Európy v roku 2002 sa konali spoločne s Majstrovstvami Európy juniorov, kde debutovala Petra Mudráková v družstvách juniorov, v družstve žien pretekala Dobroslava Lehotská.

Kvalifikácie na OH 2004 Majstrovstiev sveta v Anaheime v USA, sa zúčastnila Petra Mudráková a po odmlke opäť Zuzana Sekerová. Po vynikajúcom výkone na ME 2004 v Amsterdame, kde obsadila na kladine 6.miesto si vybojovala miestenku na svoje druhé OH v Aténach 2004. Zuzana Sekerová sa v roku 2005 zúčastnila na Svetovej univerziáde v tureckom Izmire. Na MS v Melborne v preskoku obsadila vynikajúce 13. miesto. Natália Paulíčková na Olympiáde mládeže EYOF 2005 v Talianskom Lignane bola úspešná v preskoku, kde obsadila 19. miesto. V roku 2006 sa zúčastnila Majstrovstiev Európy žien v gréckom Volose Mária Homolová. V tom istom roku nás na Majstrovstvách sveta v dánskom Aarhuse reprezentovali Mária Homolová a Natália Paulíčková. Natália Paulíčková sa umiestnila v preskoku na vynikajúcom 22. mieste.

Úspešné sú taktiež pretekárky športového aerobiku, ktorý je súčasťou klubu od roku 1997. V roku 1998 a 1999 Slovensko na Majstrovstvách sveta reprezentovala Gabriela Malinová. Anna Dúdiková sa zúčastnila v roku 2001 ME v Zaragoze, v roku 2002 MS v Klaipede, v roku 2003 ME v Debrecene a v roku 2004 MS v Sofii. V roku 2005 na MEJ v Coimbre (Portugalsko) skončila na 13. mieste Svetlana Lazareva a 14. Natália Fagová. Svetlana Lazareva sa v roku 2006 zúčastnila MS žien a Natália Fagová MSJ v čínskom meste Nanjin. Zatiaľ posledným medzinárodným vystúpením trnavskej pretekárky bola účasť Natálii Fagovej na MS v nemeckom Ulme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentovali nás na významných svetových a európskych podujatiach.

 

Športová gymnastika

 

Zuzana Sekerová

 

OH:

 • 2000 Sydney

 • 2004 Atény

 

MS:

 • 1999 Tian-jin

 • 2001 Ghent

 • 2003 Anaheim

 • 2005 Melbourn – 13. miesto – preskok

 

ME:

 • 2000 Paríž - 13. miesto – finále viacboj

 • 2004 Amsterdam – 6. miesto – finále kladina, 20. miesto finále viacboj

 

Svetová univerziáda:

 • 2005 Izmir

 

MEJ:

 • 1996 Birminngham - 13. miesto – finále viacboj

 • 1998 Petrohrad - 11. miesto – finále viacboj

 

Svetové hry mládeže:

 • 1998 Moskva – 5. miesto družstvo SR

 

EYOD:

- 1999 Esbjerg – 4. miesto kvalifikácia

 

 

 

Eva Ševcová

 

MS:

 • 1999 Tian-jin

 

MEJ:

 • 1996 Birminngham – 7. miesto finále kladina,12. miesto – finále viacboj

 • 1998 Petrohrad

 

Svetové hry mládeže:

 • 1998 Moskva – 5. miesto družstvo SR

 

 

Dobroslava Lehotská

 

MS:

 • 1999 Tian-jin

 • 2001 Ghent

 

ME:

 • 2000 Paríž

 • 2002 Patras

 

 

 

Petra Mudráková

 

MS:

 • 2003 Anaheim

 

MEJ:

 • 2002 Patras

 

 

Michaela Sláviková

 

ME:

 • 1994 Štokholm

 

 

Natália Paulíčková

 

MS:

 • 2006 Aarhus

 • 2007 Stuttgart

 

ME:

 • 2008 Clermond Ferrand

 

MEJ:

 • 2004 Amsterdam

 

EYOF:

 • 2005 Lignano

 

 

Mária Homolová

 

MS:

 • 2006 Aarhus

 • 2007 Stuttgart

 

ME:

 • 2006 Volos

 

 

 

Športový aerobik

 

 

Anna Dúdiková

 

MS:

 • 2002 Klaipeda

 • 2004 Sofia

 

ME:

 • 2001 Zaragoza

 • 2003 Debrecen

 

 

 

Gabriela Malinová

 

MS:

 • 1998 Catania

 • 1999 Hannover

 

 

 

 

Svetlana Lazareva

 

MS:

 • 2006 Nanjin

 

MEJ:

 • 2005 Coimbra – 13.miesto

 

 

Natália Fagová

 

MS:

 • 2008 Ulm

 

MSJ:

 • 2006 Nanjin

 

MEJ:

 • 2005 Coimbra – 14.miesto

 

 

 

 

 

Organizovanie medzinárodných a domácich súťaží v Trnave

 

 1. Medzištátne stretnutia

 

1981 – Československo – Francúzsko – Holandsko muži a ženy

1988 – Československo – Veľká Británia muži a ženy

1989 – Československo – Maďarsko ženy

1990 – Československo – Rumunsko ženy

2000 - Slovensko – Česko – ženy a juniorky

 

 1. Medzinárodné súťaže

 

1973 – Trnava – Denver School Gymnastic ženy

1979 – Medzinárodná spartakiádna súťaž

1984 – DRUŽBA – medzinárodná súťaž junioriek a juniorov

1988 – GYM Festival Trnava

1995 – Súťaž OH nádejí (Višegrádska štvorka)

 

 1. Domáce súťaže

 

1969 – 2012 Majstrovstvá Slovenska v rôznych kategóriách - každoročne

1969 – 2012 „Pohár starobylej Trnavy“ - každoročne

 

Predsedovia Oddielu ŠG TJ Slávia Trnava, GK Slávia Trnava, KGŠ Slávia Trnava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obdobie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ján Novák st.

1953-1963

 

 

 

 

 

 

2.

Július Benko

1963 - 1973

 

 

 

 

 

3.

Igor Karell

1973 - 1976

 

 

 

 

 

4.

Oto Lutzbauer

1976-1979

 

 

 

 

 

5.

Štefan Herčík

1979 - 1980

 

 

 

 

 

6.

Tibor Stolárik

1980- 1984

 

 

 

 

 

7.

Peter Juhás

1984 - 1988

 

 

 

 

 

8.

Miroslav Lenický

1988 - 1992

 

 

 

 

 

9.

Igor Pechan

1992 - 2002

 

 

 

 

 

10.

Ján Novák

2002 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedúci tréneri Oddielu ŠG TJ Slávia Trnava, GK Slávia Trnava, KGŠ Slávia Trnava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obdobie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ján Novák st.

1953-1976

 

 

 

 

 

 

2.

Ján Novák ml.

1976-1991

 

 

 

 

 

 

3.

Ľudmila Puškareva/UKR

1991-1997

 

 

 

 

 

 

4.

Olexandra Sirenko/UKR

1997-1998

 

 

 

 

 

 

5.

Valentin Šumovsky/UKR

1999-2000

 

 

 

 

 

 

6.

Katarína Krekáňová

2001-2007

 

 

 

 

 

 

7.

Alexander Voytikhov/RUS

2008 -2014

 

 

 

 

 

 

8. Lenka Lehotová od 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionálni tréneri Oddielu ŠG TJ Slávia Trnava, GK Slávia Trnava, KGŠ Slávia Trnava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ján Novák ml.

1986-1989

 

 

 

 

 

 

2.

Daša Pocisková

1986-1989

 

 

 

 

 

 

3.

Monika Remenárová/Šišková

1988-1992

 

 

 

 

 

 

4.

Ľudmila Puškareva/UKR

1991-1997

 

 

 

 

 

 

5.

Zina Solovjeva/UKR

1991-1992

choreografka

 

 

 

 

 

6.

Oxana Vintilova/UKR

1993-1995

choreografka

 

 

 

 

 

7.

Olexandra Sirenko/UKR

1997-1998

 

 

 

 

 

 

8.

Valentin Šumovsky/UKR

1999-2000

 

 

 

 

 

 

9.

Svetlana Šumovska/UKR

1999-2001

 

 

 

 

 

 

10.

Katarína Krekáňová

2001-2007

 

 

 

 

 

 

11.

Alexander Voytikhov/RUS

2008 -2014

 

 

 

 

 

 

12.

Anna Nikolaeva/RUS

2008 -2014

 

 

 

 

 

 

13.

Lenka Lehotová

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzníky v histórii trnavskej gymnastiky

1953-2012

 

 

1953 – vznik oddielu ŠG Slávia Trnava – zakladateľ Ján Novák s manželkou Helenou

1967 – vzniká mužská zložka pod vedením Vojtecha Schona

1969 – Ján Novák a Július Benko zakladajú súťaž o „Pohár starobylej Trnavy“

1973 – Oddiel ŠG organizuje prvýkrát v Trnave Majstrovstvá Československa dorasteniek

1973 – Oddiel sa sťahuje do špecializovanej gymnastickej telocvične v hale „DRUŽBA“

1976 – Zriaďuje sa Tréningové stredisko mládeže v športovej gymnastike v Trnave

1980 – Oddiel ŠG organizuje Majstrovstvá Československa mužov a žien

1981 – Medzištátne trojstretnutie Československo-Francúzsko-Holandsko mužov a žien  

1988 – Opäť M Československa mužov a žien

1988 – 1. GYM Festival Trnava

1989 – medzištátne stretnutie Československo – Maďarsko žien

1990 – medzištátne stretnutie Československo – Rumunsko

1994 – Michaela Sláviková ako prvá Trnavčanka sa zúčastňuje ME žien v Štokholme

1996 – Eva Ševcová (2x) a Zuzana Sekerová na MEJ v Birminghame vo finále

1997 – v oddieli vzniká športový aerobik pod vedením Gabriely Malinovej

1999 -. Na MS v čínskom Tianjin 3 Trnavčanky – Sekerová, Ševcová, Lehotská

2000 – Zuzana Sekerová sa zúčastňuje OH v Sydney

2004 – Zuzana Sekerová sa zúčastňuje OH v Aténach

1994- účasť pretekárok na MS, ME, MEJ: Michaela Sláviková, Zuzana Sekerová,

2008 Eva Ševcová, Dobroslava Lehotská, Petra Mudráková, Natália Paulíčková,

Mária Homolová, Anna Dúdiková, Gabriela Malinová, Svetlana Lazareva, Natália

Fagová

 

 

 

 

 

 

História GYM Festivalu

 

 

V roku 1984 organizoval oddiel ŠG Slávia Trnava dosiaľ najvýznamnejšie gymnastické medzinárodné podujatie na Slovensku – súťaž DRUŽBA, za účasti juniorov a junioriek z 8 štátov. Iste i preto, že podujatie zvládol organizačný výbor na vysokej športovo-technickej a spoločenskej úrovni požiadali nás v roku 1988 vtedajší pracovníci federálneho gymnastického zväzu o usporiadanie dvoch veľkých akcií v priebehu 10 dní. Medzištátne stretnutie mužov a žien Československo – Veľká Británia a Majstrovstvá Československa mužov a žien. K tomu sme organizovali Majstrovstvá Slovenska vo všetkých ženských kategóriách. Tak prišlo k názvu „Gymnastický festival Trnava“.

V priebehu štvrťstoročia sa súťaž vyvíjala a skvalitňovala až do dnešnej podoby, keď sa na festivale popri najlepších slovenských gymnastkách pravidelne predstavujú reprezentantky gymnastických federácií z viacerých kontinentov.

 

 

 

Účasť štátov na GF Trnava:

 

 

 

 

 

1.

ARG

Argentína

 

2.

AUS

Austrália

 

3.

BEL

Belgicko

 

4.

BUL

Bulharsko

 

5.

CAN

Kanada

 

6.

CZE

Česká rep.

 

7.

CRO

Chorvátsko

 

8.

EGY

Egypt

 

9.

GER

Nemecko

 

10.

HUN

Maďarsko

 

11.

ITA

Taliansko

 

12.

JOR

Jordánsko

 

13.

NED

Holandsko

 

14.

POL

Poľsko

 

15.

ROU

Rumunsko

 

16.

RUS

Rusko

 

17.

SLO

Slovinsko

 

18.

SUI

Švajčiarsko

 

19.

SVK

Slovensko

 

20.

TUR

Turecko

 

21.

UKR

Ukrajina

 

 

 

 

 

22.

UZB

Uzbekistan

 

23.

GRU

Gruzínsko

 

24.

AUT

Rakúsko

 

25.

USA

Spojené štáty americké

 

26. SRB Srbsko

27. AZE Azerbajdžan

28. FRA Francúzsko

29. PUR Portugalsko

30. JPN Japonsko

31. LTU Litva

 

 

 

 

Pohár starobylej Trnavy

 

 

 

 

prehľad výsledkov - víťazi

 

 

 

 

roč.

rok

meno

klub

I.

1969

Petrovská, Zaspalová

Vinohrady BSP Bratislava

II.

1970

Bočincová, Holkovičová

Vinohrady BSP Bratislava

III.

1971

Müllerová, Marušincová

Slávia Trnava

IV.

1972

Kordáčová, Beránková

Inter Bratislava

V.

1973

Kollárová, Návojová

Slávia Trnava

VI.

1974

Drdošová, Marečková

PPS Detva

VII.

1975

Drdošová, Marečková

PPS Detva

VIII.

1976

Malušová, Marečková

PPS Detva

IX.

1977

Pitlovičová, Bohunická

VSŽ Košice

X.

1978

Bertová, Bohunická

VSŽ Košice

XI.

1979

Pitlovičová, Bohunická

VSŽ Košice

XII.

1980

Šablatúrová, Hrašková

PPS Detva

XIII.

1981

Trníková, Zelenayová

Slávia Trnava

XIV.

1982

Trníková, Zelenayová

Slávia Trnava

XV.

1983

A.Hullová, Dolnáková

Vinohrady BSP Bratislava

XVI.

1984

Kroupová, Ďurišová

PPS Detva

XVII.

1985

Cmarková, Slezáková

ZŤS Detva

XVIII.

1986

Cmarková, Slezáková

ZŤS Detva

XIX.

1987

Krekáňová Z., Krekáňová K.

ZŤS Detva

XX.

1988

Tichá, Kucharčíková

PS Žilina

XXI.

1989