Gymnastika pre všetkých

Gymnastika pre všetkých ponúka množstvo pohybových aktivít, v ktorých si každý záujemca bez ohľadu na vek, pohlavie a výkonnosť nájde svoje uplatnenie.


Medzi najrozšírenejšie formy GPV patria:
- gymnastika na náradí
- tanec
- pohybové skladby
- cheerleaders - roztlieskavačky

Hlavnou náplňou GPV je zvyšovanie fyzickej a psychickej pohody.
Medzinárodná gymnastická federácia je jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa zaoberá masovým športom, má ustanovenú komisiu na jej riadenie a organizuje celosvetové podujatia v tejto oblasti.
Národné gymnastické federácie preberajú štruktúru medzinárodnej federácie, Slovensko nevynímajúc, a tak v roku 1997 vznikla aj v SGF sekcia GPV.

Obsah činnosti sa postupne vykryštalizoval na nasledovné oblasti:
- pohybové skladby
- sútaže s obsahom GPV
- sútaž Teamgym
- gymnastický štvorboj na ZŠ
- školenia

1. kolo Slovenského pohára JIPAST kat. C

1. oblastné kolo C Bratislava , západ Bratislava

13.4.2024

???? Veľká gratulácia všetkým dievčatám z nášho klubu za ich fantastické výkony na 2. oblastnom kole v Bratislave, Západ C v sobotu 13.4.! S hrdosťou oznamujeme, že sme mali 40 talentovaných dievčat, ktoré predviedli úžasné výkony. ???? Osobitné gratulácie patrí Viktórii Honzovej za 2. miesto v kategórii najmladších žiačok, Nela Velikaničovej za 1. miesto a Petre Hečkovej za 3. miesto v seniorskej kategórii! ???????????? Ďakujeme všetkým za ich tvrdú prácu a úsilie! Tešíme sa na ďalšie úspechy a spoločné tréningy! ???? 

28. Festival Pohybových skladieb Trnava

16.3.

Tento ročník sa niesol v duchu historicky najvyššej účasti , 642 účastníkov vo veku od 4-84 rokov. Túto tradičnú akciu SGF , už niekoľko rokov po sebe organizuje náš klub, tento rok vyhrala skladba Modelky z klubu DONALDGYM Ludanice. Od nás sa predstavili choreografie tréneriek Saši Ondrejkovej (strieborné umiestnenie) a Vanessi Maríkovej ( bronzove umiestnenie).

2. oblastné kolo SP JIPAST ŠG C západ Bratislava

7.10.2023

Na súťaží náš klub reprezentovalo až 31 dievčat. Najviac sa darilo Eme Gergelyovej, ktorá sa umiestnila na 3. mieste v kategórii starších žiačkach. Spolu s ňou postúpilo ďalších 5 dievčat na celoslovenské 2. kolo Slovenského pohára, ktorý sa uskutoční u nás v Trnave 28.10.2023.Dievčatám gratulujeme a držíme palce ďalej!!!
Kompletné výsledky:  2. Oblastné kolo Slovenského pohára JIPAST, kategória C, oblasť západ | Slovenská gymnastická federácia (sgf.sk)

1. kolo SP JIPAST ŠG C kategórií Košice

27.5.2023

27.5.2023 sa v Košiciach uskutočnilo 1. kolo Slovenského pohára JIPAST kategórie C ŠGŽ, na ktoré sa postupovalo y oblastných kôl. Nechýbala účasť našeho klubu. Najviac sa zadarilo najmladšej žiačke Valentíne Juran (6. miesto) a mladšej žiačke Sione Ižai (7.miesto) Kompletné výsledky: https://www.sgf.sk/sk/races/detail/6155/1-kolo-slovenskeho-pohara-kategorie-c

1.letná Podoblasť C Ba a západ Bratislava

20.5.2023

V sobotu 20.5. si naše dievčatá, ktoré sa venujú športovej gymnastike C, pomerali svoje sily s troma bratislavskými klubmi na 1. letnej Podoblasti kat. C BA a západ. Z nášho klubu sa zúčastnila početná výprava vo všetkých kategóriách od slniečok po juniorky, pod vedením tréneriek Petry Supekovej, Miroslavy Šmičkovej a Alexandry Ondrejkovej. Medailové umiestnenie si odniesli:
  2. Miesto Lalíková Stela (najmladšia žiačka), 2. miesto Kiripolská Tereza (staršia žiačka),3. miesto Svrbická Simona (staršia žiačka), 3. miesto Poláčková Sofia (juniorka).

1.  oblastné kolo SP JIPAST ŠG C západ Bratislava

22.4.2023

V sobotu si naše dievčatá zasúťažili na 1.oblastnom kole JIPAST západ v Bratislave.Náš klub repzentovalo viac ako 20 dievčat. Najviac sa darilo mladším žiačkam Andrei Chrvalovej (3.miesto)  a Simone Ižai (5. miesto) a staršej žiačke Eme Gergelyovej (2. miesto)
Všetkým gratulujeme a tešíme sa s nimi Kompletné výsledky:https://www.sgf.sk/sk/races/detail/6154/1-oblastne-kolo-kategorie-c-oblast-zapad-bratislava

Jarný MINITEAMGYM Trnava

1.4.2023

1.apríla sa naše dievčatá aj chlapci predstavili na súťaži MINITEAMGYM. Všetkým gratulujeme

Festival pohybových skladieb Trnava

11.3.2023

Vyše 500 cvičiacich všetkých vekových kategórií z 23 klubov z celého Slovenska a jeden klub z Českej republiky sa predstavilo v trnavskej Mestskej športovej hale v 47 pohybových skladbách na 27. ročníku Festivalu pohybových skladieb. Podujatie sa konalo v rámci osláv 70. výročia Slovenskej gymnastickej federácie a rovnako 70. výročia založenia domáceho klubu KGŠ Slávia Trnava, ktorý je jedným z mála klubov, ktoré stáli v roku 1953 pri zakladaní Slovenského gymnastického zväzu.

Potešila vynikajúca športová úroveň. Pohybové skladby s rôznym gymnastickým a tanečným obsahom potešili svojou kreativitou, predvedením, technickým zvládnutím pohybového obsahu ale aj výrazom, ktorý je každým rokom na vyššej úrovni. Rozhodkyne festivalu pod vedením Emílie Fialovej ocenili skladby zlatými, striebornými a bronzovými medailami.

Absolútnym víťazom Festivalu sa stala skladba Super deti z Ludaníc v podaní cvičeniek z Donaldgym Ludanice.

Organizačne podujatie pripravila sekcia Gymnastiky pre všetkých pod vedením predsedníčky Laury Koštialovej a koordinátorky sekcie Márie Andrejkovičovej, súťaže otvorila a víťazov dekorovala prezidentka SGF Monika Šišková.

Na bezchybnej organizácii má veľký podiel organizačný tím KGŠ Slávia Trnava, darčekom bolo odmenených všetkých vyše 566 účastníkov.

Výsledkom spolupráce SGF so spoločnosťami Alttag Digital a Riverstream je, že podujatie malo po prvýkrát aj reklamnú podporu na sociálnych sieťach, streamovanie podujatia je už štandardná úroveň SGF pri TOP podujatiach. K podujatiu bola web SGF vytvorená špeciálna stránka, kde si členovia SGF, ale aj podporovatelia a diváci mohli nájsť všetky potrebné informácie.

Festival v Trnave opäť dokázal, že gymnastika je pre všetkých a dokáže svojimi výkonmi priniesť radosť nielen divákom, ale aj samotným cvičencom.

Kompletné výsledky: https://www.sgf.sk/userfiles/file/Sekcie/gpv/Dokumenty/Dokumenty%20k%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEiam/FPS%2...

Podoblasť Nové Zámky, Slniečko

10.12.2022

Majstrovstvá Slovenska C
Prievidza

26.11.2022

Majstrovstvá Slovenska v kategórii C aj s našou účasťou.  Výsledky: https://www.sgf.sk/sk/article/majstrovstva-slovenska-2022-v-c-kategoriach

2. kolo Slovenského pohára JIPAST C Poprad

5.11.2022

V sobotu, 5.11.2022 sa v Poprade uskutočnilo 2. kolo Slovenského pohára Jipast v "C" kategóriách v Gymnastike pre všetkých, na ktorom nás reprezentovalo 8 dievčat pod vedením tréneriek Petry Supekovej a Miroslavy Šmičkovej, ktorá zároveň aj rozhodovala. Najviac sa darilo Simonke Ižai, ktorá v kategórii Najmladších žiačok obsadila 5. miesto.  Výsledky: https://www.sgf.sk/userfiles/file/Sekcie/gpv/Dokumenty/Dokumenty%20k%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEiam/vysle...

2. kolo Slovenského pohára JIPAST C západ Trnava

15.10.2022

Toto oblastné kolo sme zároveň aj organizovali. Všetky naše dievčatá predviedli pekné výkony o čom svedčí fakt, že na celoslovenké kolo postúpilo cez 10 našich pretekárok. Najviac sa darilo juniorke Sofii Supekovej , ktorá obsadila 3 miesto.  O chlp medajlovému umiestneniu skončila  mladšia žiačka Dorota Mišíková a najmladšia žiačka Simona Ižai., obe obsadili vo svojej kategórii 4. miesto.