Športový aerobik

Od roku 1995, kedy sa uskutočnili 1. majstrovstvá sveta seniorov v Paríži, je športový aerobik rovnocenným partnerom ostatných gymnastických športov. Zaraďujeme ho do kategórie športov s technicko – estetickým výkonom. V súčasnosti svojimi cvičebnými tvarmi a ich pohybovou štruktúrou patrí ku koordinačne náročným športom. Konkrétny športový výkon je prezentovaný súťažnou zostavou, ktorej tvorba podlieha špecifickým pravidlám Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG).


Podľa pravidiel športového aerobiku sú pre tento šport charakteristické nepretržité komplexné pohybové väzby veľkej intenzity, ktoré sú v súlade s hudobným sprievodom a ktoré vychádzajú z tradičného aerobiku: súťažná zostava musí byť dokonalou integráciou základných aerobikových pohybov a bezchybne predvedených cvičebných tvarov obťažnosti., ako aj demonštráciou silových schopností, ohybnosti a výbušnosti. Komplexné kombinácie základných pohybových tvarov aerobiku spolu s pohybmi paží sú predvedené s hudobným sprievodom tak, aby vytvorili dynamické, rytmické a neprerušované väzby nízkeho a vysokého aerobiku, pričom je žiaduce, aby súťažná zostava bola realizovaná v rýchlom tempe a teda vysokou intenzitou.

Súťažná zostava musí byť predvádzaná v súlade s adekvátnym hudobným sprievodom; jej dĺžka je v seniorských kategóriách 1 minúta 30 sekúnd ± 5 sekúnd (jednotlivkyne a jednotlivci) až 1 minúta 45 sekúnd ± 5 sekúnd (páry a trojice). Počas vykonávania zostavy musia byť v rovnováhe komplexné pohyby aerobiku rôznej účinnosti (vysoký a nízky aerobik) a rôzne štýly (hip - hop, funky, a pod.). Zostava ďalej obsahuje rôznecvičebné tvary obtiažnosti (hodnota obťažnosti od 0,1b. do 1,0b.) zo štyroch nasledovných skupín:

• dynamický sila,
• statická sila,
• skoky (výbušná sila),
• rovnováha a flexibilita.

Pri prezentovaní pohybových zručností sa kladie dôraz na vzpriamené držanie tela a na presné, dynamické a dôrazné pohyby paží i nôh. Kompozícia skladby využíva celý súťažný priestor (7 x 7 metrov pre jednotlivcov a 10 x 10 metrov pre páry a trojice), cvičenia v nízkych polohách a v letových fázach. Pretekári v kategórii párov a trojíc musia predviesť 3 zdvíhania.

Rozhodovanie je založené na hodnotení umeleckého prejavu, technického predvedenia a obťažnosti.

Rozhodcovia pre umelecký prejav hodnotia choreografiu zostavy, ktorá sa skladá z nasledovných komponentov:

• kompozícia choreografie
• aerobikový obsah
• muzikálnosť a prezentácia

Pri hodnotení technického predvedenia pohybu sa berie za základ:

• technika pohybu (zručnosti)
• synchronizácia

Hodnotenie obtiažnosti vychádza z udeľovania presne stanovených hodnôt obťažnosti jednotlivým cvičebným tvarom, ktoré musia byť predvedené v zhode s tzv. minimálnymi požiadavkami.

2. kolo Slovenského pohára JIPAST+3. kolo Základného programu Bratislava

23.9.2023 


Gratulujeme športovým aerobičkam k ich úspechom v začiatku jesennej sezóny! Je skvelé počuť, že dosiahli výborné výsledky v rôznych kategóriách a získali 8 medailí.

V Základnom programe v kategórii Level 2 (9-11 rokov) sa Trio v zložení Liliana Benková, Lara Hambálková a Alexandra Mečiarová umiestnili na 3. mieste, čo je skvelý výkon.

Aj v slovenskom pohári sa dievčatá predviedli výborne, s mnohými úspechmi vo viacerých kategóriách:
ND (9-11 rokov)
  • IW-Viktória Mykyta získala 1. miesto ,Ester Hacajová  na 3. mieste,Lucia Betinová 5. miesto v 
  • Dievčatá sa umiestnili na 2. mieste v kategórii ND TR.
  • V kategórii ND GR sa tiež umiestnili na 2. mieste a v kategórii ND DA na 1. mieste
NG IW (6-8 rokov)
  • Dominika Semanková dosiahla 4. miesto v kategórii NG IW (6-8 rokov).
  • V kategórii NG TR získali 1. miesto.
AG IW (12-14 rokov)
  • Nela Bestvinová skončila na 2. mieste , Michaela Betinová na 6. mieste
  • V kategórii AG TR získala Nela Bestvinová v spolupráci s FTVS UK Lanfanconi BA 1. miesto.

Gratulujeme dievčatám k týmto výborným výsledkom a prajeme im veľa úspechov na 3. kole PF v Trnave, ktoré sa bude konať 4.5.11.2023. Držíme im palce!
Celkové výsledky:https://www.sgf.sk/userfiles/file/SP.pdf   https://www.sgf.sk/userfiles/file/Novinky/ZP.pdfAerobikový kepm Tranava 2023

2. Kolo Základného programu a Aerobik podľa lektora Nitra

27.5.2023

V Nitre sa 27.5.2023 konali 2 aerobikové podujatia, ktorých sme boli súčasťou. Doobeda sa konalo 2. kolo Základného program. Naše dievčatá Saška Mečiarová a Lara Hambálková vybojovali v Leveli 2  DUO/TR krásne 2. miesto, a v Leveli 1 Group 3. miesto(Kramárová, Dohňanská, Šarvaic, Mečiarová,  Hambálková). Poobede sa konal Aerobik podľa lektora kde nás zastupovali  aj mamičky našich dievčat. Medailovo sa podarilo presadil Dorothy Jakabovej v kategórii 7-8 ročných obsadila 2. miesto. Výsledky: https://www.sgf.sk/sk/races/detail/6222/2-kolo-aerobik-podla-lektora-nitra-aerobik https://www.sgf.sk/sk/races/detail/6221/2-kolo-zakladny-program-nitra-aerobik

2. kolo Pohára federácií Praha

13.-14.5

Na záver jarnej sezóny sa naše aerobičky zúčastnili 2. kola PF v Prahe. Dievčatá sa v česko-slovenskej konkurencii nestratili. Medailové umiestnenie sa podarilo staršej žiačke Nelke Bestvinovej v kategórii AG IW získala 3. miesto. 1. miesto sa podarilo vyhrať  našej skupine mladších žiačok v zložení Kompanová, Betinová, Hacajová, Nagyová, Mykyta. Alica Kompanová predviedla zo Slovenska najlepší výkon v kategórii individuálnych zostáv mladších žiačok ,no celkovo jej to stačilo len na 4. miesto. Rovnako ako v triu mladších žiačok Kompanová, Mykyta, Betinová a dance aerobiku mladších žiačok.Všetkým dievčatám gratulujeme !!!
Kompletné výsledky: https://www.sgf.sk/sk/races/detail/6210/2-kolo-pohara-federacii-v-sportovom-aerobiku-praha

Czech aerobic open 2023 Praha

21.-23.5

Naše dievčatá sa zúčastnili medzinárodných majstrovstiev Českej republiky v športovom aerobiku. Czech aerobic open 2023 sa zúčastnilo až 19 krajín z vyše 600 zostavami. Pre dievčatá to bola obrovská skúsenosť. Veľká konkurencia, časová náročnosť, zmeny v zostavách, kvôli chorobám. Zo všetkých, sa ale popasovali najlepšie ako vedeli. Najviac sa darilo pätici mladších žiačok (Betinová, Nagyová, Hacajová, Kompanová a Tajnayová), ktoré obsadili 6. miesto. A dancu mladších žiačok  (Betinová, Betinová, Nagyová, Hacajová, Kompanová a Tajnayová), ktoré skončilo na 5. mieste.

Kompletné výsledky nájdete aj na stránke GYMFED.CZ

Všetkým dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu! 


SLOVAK AEROBIK OPEN 2023 Bratislala

31.3-2.4.2023

Slovak Aerobic Open 2023 úspešne za nami.
Veľkým úspechom je najmä striebro , ktoré vybojoval náš Dance mladších žiačok  na medzinárodnej úrovni (Viky Mykyta, Alica Kompanová, Lucia Betinová. Ester Hacajová, Klára Nagyová, Michaela Betinová, Barbora Bošnáková, Alexandra Mečiarová, Denisa Semanková, Zara Tajnayová) 
Na Majstrovstvách Slovenska dievčatá bojovali:
miesto ND IW Viky Mykyta
miesto AG IW Nela Bestvinová
miesto ND TR Viky Mykyta, Alica Kompanová, Lucia Betinová
miesto AG TR Nela Bestvinová. Stela Supeková, Nina Kollárová
miesto ND GR Viky Mykyta, Alica Kompanová, Lucia Betinová. Ester Hacajová, Klára Nagyová
miesto AG GR Nela Bestvinová. Stela Supeková, Nina Kollárová, Michaela Betinová, Sofia Zvierieva
miesto ND DA Viky Mykyta, Alica Kompanová, Lucia Betinová. Ester Hacajová, Klára Nagyová, Michaela Betinová, Barbora Bošnáková, Alexandra Mečiarová, Denisa Semanková, Zara Tajnayová
Ďakujeme všetkým dievčatám za krásne výkony
Všetky výsledky nájdete na stránke https://sao.sgf.sk/

1. kolo Pohára federácii Nové Zámky

11.-12.3.2023

Cez víkend sa naše aerobičky predstavili na 1. kole PF v Nových Zámkoch. Súťažili sme vo veľkej konkurencii slovenských a českých klubov ( spolu okolo 250 zostáv) . My sme sa zúčastnili v kategóriách najmladších žiačok(IW,TR), mladších žiačok(IW,TR,GR,DA), starších žiačok (IW,TR) aj junioriek (TR). 

Najviac sa nám darilo v kategórii mladších žiačok:
ND IW Alica Kompanová 3. miesto (55 štartujúcich)
ND GR (Kompanová, Nagyová, Hacajová, Betinová, Mykyta) 1. miesto
ND DA (Kompanová, Nagyová, Hacajová, Betinová, Mykyta, Betinová, Tajnayová, Bošnáková, Mečiarová, Semanková) 3. miesto

Všetky dievčatá ukázali krásne výkony a už sa tešia na Slovak aerobik open 2023 v Bratislave 31.3.-2.4 , ktorý je zároveň aj Majstrovstvami Slovenska. 
Kompletné výsledky: https://www.sgf.sk/sk/races/detail/6091/1-kolo-pohara-federacii-v-sportovom-aerobiku-nove-zamky

1. Kolo Slovenského pohára a Základného programu JIPAST Prievidza

5.3.2023

 V úvode sezóny sa nám mimoriadne darilo a podaril sa nám krásny štart do novej sezóny. Medailové umiestnenie sme si získali v skoro každej kategórii ,v ktorej naše dievčatá štartovali. Základný program: 
Level 2 Group (Kramárová Denisa, Dohňanská Natália, Ondrejková SImona, Hrubá Natália, Hambálková Lara)- 3. miesto
Slovenský Pohár:
NG TR ( Semanková Dominika,Nagyová Gabika, Hrubá Diana) 2. miesto
ND IW: Alica Kompanová 1. miesto
              Ester Hacajová 2. miesto
              Viktória Mykyta 3. miesto
ND TR( Kompanová Alica, Viktória Mykyta, Lucia Betinová) 1. miesto
ND GR ( Kompanová Alica, Mykyta Viktória, Betinová Lucia, Hacajová Ester, Nagyová Klára) 1. miesto
ND DA (Kompanová, Mykyta,Betinová,Betinová,Hacajová,Nagyová,Mečiarová,Tajnayová,Semanková) 1.miesto
 AG IW Bestvinová Nela 2. miesto
AG TR (Bestvinová Nela, Supeková Stela, Kollárová Nina) 1. miesto
AG GR (Bestvinová Nela, Supeková Stela, Kollárová Nina, Zvierieva Sofia, Betinová Michaela) 2.miesto
Dievčatám blahoželáme a držíme im palce na ďalších súťažiach. 
Kompletné výsledky: Základný program: :https://www.sgf.sk/userfiles/file/Sekcie/sa/Dokumenty/Dokumnty%20k%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEiam/1SLP%20...SlovenskýPohár:
  https://www.sgf.sk/userfiles/file/Sekcie/sa/Dokumenty/Dokumnty%20k%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEiam/1SLP%20...


0. ročník Základného programu Nitra

10.12.2022

Naše najmenšie dievčatá sa zúčastnili nového konceptu súťaží v športovom aerobiku. Základný program je určený pre začínajúce pretekárky. Na 0. ročníku sa naším dievčatám darilo a odniesli si 3 medaile. Striebro v kategórii Level 1 získalo  DUO Hanka Malovcová a Dorothy Jakabová. Striebro a bronz si odniesli naše group v kategórii Level 1.Výsledky:https://www.sgf.sk/userfiles/file/Sekcie/sa/Dokumenty/Dokumnty%20k%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEiam/V%C3%9D...

4. kolo Pohára federácií Nitra

19.-20.11.2022Na finálovom kole Pohára federácií sa  zúčastnilo 12 klubov zo Slovenska a Česka. Naše dievčatá predviedli pekné výkony a aj na výsledkoch je vidieť, že sa zlepšujú. V individuálnych kategóriách sa v kategórii mladších žiačok najviac darilo Ester Hacajovej ( 5. miesto z 52 pretekárov, zároveň najlepšia Slovenka) a v kategórii starších žiačok Nelke Bestvinovej (6. miesto z 55 pretekárok).Medajlové umiestnenie sa nám podarilo získať v kategórii trií mladších žiačok (Mykyta, Kompanová, Betinová), dievčatá si odniesli bronz a  bronzové umiestnenie zíslala aj skupina starších žiačok (Bestvinová, Supeková, Kollárová, Vargová, Zviereva).
Dievčatám gratulujeme a tešíme sa na novú sezónu !!!
Kompletné výsledky: https://www.sgf.sk/sk/races/detail/5986/4-kolo-pohar-federacii-jipast-v-sportovom-aerobiku?fbclid=Iw...

2. kolo Slovenkého pohára JIPAST Prešov

23.10.2022

Toto kolo bolo pre náš klub veľmi úspešné, všetky dievčatá predviedli veľmi pekné výkony a podarilo sa im získať niekoľko medailových umiestnení. Kategóriu ND IW vyhrala Ester Hacajová, druhá skončila Michaela Betinová. ND TR Mykyta, Betinová, Kompanová obsadili druhé miesto. V skupinových zostavách sme v kategórii ND(Betinová, Betinová, Kompanová, Hacajová, Mykyta) aj AG( Bestvinová, Supeková, Zviereva, Vargová, Kolárová) obsadili 2. miesto.    Výsledky: https://www.sgf.sk/userfiles/file/Sekcie/sa/Dokumenty/Dokumnty%20k%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEiam/VYSLEDK...
13th Plovdiv cup 2022

5.10-8.10.2022

Naša staršia žiačka Nela Bestvinová absolvovala svoji prvú veľkú medzinárodnú súťaž. Vo veľkej konkurencii 20 krajín sa jej aj s neuznaným prvkom podarilo obsadiť 31. miesto zo 74 pretekárok.